۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ شهريور
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ شهريور
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۱۳۹۵ شنبه ۵ تير
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه مهندسی مشاغل
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد
سامانه مهندسی مشاغل
سامانه مهندسی مشاغل
اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد
اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
اخذ  رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ ارديبهشت
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
افتتاح بخش فوق تخصصی ICU استروک
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ ارديبهشت
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
افتتاح درمانگاه فوق تخصصی بیماران MS
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
۱۳۹۵ شنبه ۴ ارديبهشت
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت
افتتاح بخش نورولوژی 2
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
افتتاح بخش نورولوژی 2
افتتاح بخش نورولوژی 2