۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

اطلاعیه دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
مسابقه عهد یار
اطلاعیه دفتر نمایندگی نهاد رهبری
اطلاعیه دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
همه با هم خطبه عذیر را زمزمه کنیم
اطلاعیه دفتر نمایندگی نهاد رهبری
تمدید آگهی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
پذیرش و جذب بهورز
تمدید آگهی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير
نحوه دسترسی به متن کامل کتابهای الکترونیکی کتابخانه مجازی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
برای فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی
برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی
ورود به سامانه آزمون مجازی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ خرداد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ورود به سامانه آزمون مجازی
اطلاعیه
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ خرداد
سرفصل دروس اختصاصی آزمون پذیرش بهورز
اطلاعیه
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
دسترسی به منابع اطلاعاتی EBSCO
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
آگهی پذیرش و استخدام بهورز
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
به صورت قراردادی و پیمانی
آگهی پذیرش و استخدام بهورز
اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
۱۳۹۹ جمعه ۲ خرداد
دسترسی مستقيم به نسخه جديد PubMed
اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه