۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

مصاحبه تخصصی خرید خدمت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت
بخش کرونا مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مصاحبه تخصصی خرید خدمت
ثبت نام آزمون خرید خدمت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۸ ارديبهشت
بخش کرونا
ثبت نام آزمون خرید خدمت
ایندکس مجله مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
پایگاه استنادی Scopus
ایندکس مجله مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/8/30
۱۳۹۹ سه شنبه ۲ ارديبهشت
نحوه ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات فردی
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/8/30
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ شنبه ۳۰ فروردين
تایید پروپوزال دانشجویان متقاضی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
ارائه خدمات مجازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ فروردين
کتابخانه مرکزی دانشگاه
ارائه خدمات مجازی
سامانه نماگر covid-19
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
دسترسی به آخرین یافته های علمی در مورد کرونا ویروس
سامانه نماگر covid-19
اطلاعیه مهم
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ اسفند
نتایج آزمون استخدام پیمانی
اطلاعیه مهم
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند
تمدید خودکار مدت امانت کتابها
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه مجازی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۹ اسفند
آشنایی با مبانی هک و امنیت به زبان ساده
برگزاری کارگاه مجازی