دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 18330-36039      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد تعداد بازدید : 11694

اخبار و اطلاعیه ها | برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی

برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی
برای فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی

برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی برای فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی

 

آزمون بررسی توانایی های استفاده از فن آوری های نوین الکترونیک ، بانک های اطلاعاتی و تسلط بر حیطه های مختلف زبان انگلیسی در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/4/5 در مرکز آزمون های الکترونیک دانشگاه واقع در ابتدای اتوبان هفت باغ ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ساختمان صبا برگزار می گردد. لذا حضور تمامی متقاضیانی که مراحل تکمیل پرونده در هیات جذب دانشگاه را با موفقیت گذرانده اند راس ساعت مقرر در محل آزمون ضروری می باشد . بدیهی است عدم حضور داوطلبین به منزله انصراف از فراخوان جذب هیات علمی تلقی می گردد .